KD vill hitta rättssäkert system för ersättning

3:02 min

De så kallade fosterhemsbarnen som utsattes för kränkningar efter att ha placerats i fosterhem av myndigheterna, bör ha rätt till ekonomisk ersättning för övergreppen. Det har varit Kristdemokraternas linje hela tiden, enligt partiets ordförande, socialminister Göran Hägglund.

Hans partikollega Maria Larsson, barn- och äldreminister, meddelade i helgen att det inte kommer att betalas ut någon ersättning, för att sedan kovända och ställa i utsikt att fosterhemsbarnen, trots allt, kommer att få ekonomisk kompensation för sina lidanden.

Göran Hägglund hoppas att oppositionen ska hjälpa till att hitta en lösning.