Repris från september 2011

GMO: Forskare och Miljöaktivister på olika planeter?

12 min

Patrik Eriksson, kampanjchef på svenska Greenpeace tycker att den skepticism mot GMO som stora delar av allmänheten har i Tyskland, Sverige och Europa är hälsosam, men betonar att Greenpeace lägger vikt vid att alltid använda sig av icke-våld och öppenhet.

- Det finns stora risker med att introducera nya arter i det fria, med introducerade gener som skulle kunna spridas vidare till andra arter.

Men Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet tycker att skepticismen är baserad på kvasivetenskap och har svårt att se att han egentligen skulle stå på en annan sida än vad miljörörelsen gör.

- Jag har själv ägnat hela min ungdom åt aktivism i fältbiologerna å miljöförbundet, och ser den verksamhet jag gör nu - att jag forskar med GMO som en förlängning av det.

Enligt forskningen finns inga risker kopplade till genetiskt modifierade växter som skulle vara annorlunda än risker som är med all annan växtförädling, menar Stefan Jansson.

-Inom EU har man tex satsat 3 miljarder de sista tio, femton åren på forskning kring risker med GMO och kommit fram till att det finns inga speciella risker, säger Stefan Jansson.

Patrik Eriksson framhåller ändå att många GMO grödor är resistenta mot bekämpningsmedel eller producerar eget växtgift, vilket man kan vara extra betänklig mot. Han påpekar också att EUs miljöministrar 2008 kritiserade den gemensamma riskbedömningen för GMO grödor och gav uppdrag till EU kommissionen om att den skulle skärpas på flera punkter. Bland annat när det gäller utvärdering av de långsiktiga,miljömässiga effekterna och socioekonomiska effekter mm.

- Men hur kan ni vara så oense om det här är en teknik som är speciellt riskfylld, eller inte? Det låter som att ni lever på helt olika planeter? frågade Klotet.

Hör vad de svarar på det här...