GREENPEACE 40 ÅR

Allt fler aktioner att vänta från Greenpeace

3:48 min

Älskad och mytomspunnen, men också fruktad och starkt ifrågasatt. Nu fyller Greenpeace 40 år och aktionerna blir fler och fler. Helst genomför Greenpeace aktioner mot stora aktörer, som kanske redan gör mycket för miljön, men som ger störst genomslag i media för att de är kända.

– En del av deras strategi är ju att attackera stora aktörer och faktiskt aktörer som gör saker och försöker göra saker. Det finns ju många andra aktörer som har mycket sämre kontroll på sina leverantörskedjor. Men de kanske är mindre kända och då blir inte lika användbara i debatten, säger Magnus Boström, lektor i miljövetenskap på Södertörns högskola.

Den 15 september 1971 seglade skeppet Greenpeace mot Alaskas västkust. Ombord fanns fyra män med ett gemensamt mål. De skulle stoppa USA:s kärnvapentester vid ön Amchitka. Aktionen misslyckades men en ny organisation var född. Greenpeace har genom sina aktioner med civil olydnad skapat många rubriker genom åren. Och nu firar de 40 år. De är inte unika men organisationen skiljer sig från andra.

– Många andra organisationer är kanske primärt inriktade på att föra en dialog med olika makthavare om hur man kan hitta lösningar. Vissa andra organisationer är mer fokuserade på projekt som till exempel när det var Öresundsbron så var det protester kring det, man fokuserade på ett mål. Men Greenpeace är utmärkande för de vill lyfta upp problem som de uppfattar inte debatteras tillräckligt. Inte den konkreta protesten utan mera debatten, säger Magnus Boström.

Greenpeaces aktioner har fått kritik från flera håll. Sveriges regering har till exempel hävdat att deras aktioner försvårar det internationella samarbetet. Och det finns kritik från Greenpeace medlemmar att organisationen är odemokratisk. Beslut om aktioner tas inte av medlemmarna utan av organisationens innersta krets. Men Patrik Eriksson som är kampanjchef på Greenpeace menar att kritiken är helt fel.

– Vi fungerar som många andra organisationer. Vi har en styrelse, vi har röstande medlemmar och jag skulle säga att Greenpeace är en organisation som i sitt arbete att forma målen är väldigt inkluderande. Både med dem som arbetar men också med alla de frivilliga som finns organisationen. Däremot är det väldigt viktigt för oss att vara oberoende. Och ibland kan det där med oberoende och odemokratiskt blandas ihop, säger han.

I dag är Greenpeace en av världens största miljöorganisation med cirka tre miljoner medlemmar världen över. En bild av radikala ungdomar som inte är rädda för att borda oljeriggar eller kedja fast sig i kärnkraftsanläggningar. Den bilden är ganska missvisande. Genomsnittsmedlemmen är faktiskt en kvinna i medelåldern. Men organisationen ställer vissa krav på de som genomför de radikala aktionerna. Patrik Eriksson på Greenpeace säger bland annat att man måste vara villig att skaka galler om så måste.

– Självklart är det väldigt viktigt för alla som engagerar sig i Greenpeace att man står bakom de principer som vi har just när vi gör aktiviteter. Den ena är ju icke våld och den är ju väldigt viktig. Vi saboterar inte och vi är väldigt öppna med det vi gör. Man måste vara beredd att argumentera för varför det är så viktigt att göra den här aktiviteten. Och också vara beredd på att om det skulle leda till ett straff, att ta sitt straff.

Mer och mer aktioner är att vänta de kommande åren, tror Patrik Eriksson.

– På grund av att det finns så mycket miljöproblem och att det politiska ledarskapet inte tar ansvar så tror jag att vi kommer att få se mer aktioner och mer människor som engagerar sig med oss, säger Partik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace.