Hemliga anläggningar syns på Google

2:35 min

En av försvarsmaktens viktigaste hemliga anläggningar syns klart och tydligt på Googles flygbilder över Sverige. Det handlar om en av flygvapnets stridsledningscentraler, varifrån hela luftförsvaret styrs.

– Det är naturligtvis olyckligt om det sprids information som kan skada totalförsvaret, säger försvarsjurist Göran Olsson.

Flygvapnet har i dag två stora stridsledningscentraler i skyddade bergrum. Det är allmänt känt att den ena ligger i norra Skåne, medan den andra – Stridsledningscentral Mitt – ligger i Stockholmsområdet. Dessa båda ansvarar växelvis för hela det svenska luftförsvaret. Dessutom finns det andra mycket känsliga militära installationer i de båda bergrummen.

Men Ekot kan nu berätta att på Googles flygbilder över Sverige visas Stridsledningscentral Mitts exakta placering, plus alla byggnader ovan jord.

Det framgår också att en av bildleverantörerna är statliga Lantmäteriet, men där hävdar beredskapshandläggaren Ronny Tankred att de aldrig lämnar ut bilder med hemligt material.

– Det gör vi normalt inte, nej, absolut inte, utan då är det någon annan som är leverantör av det materialet. Vi lämnar inte ut material som visar försvarshemligheter, säger han.

På hitta.se:s och Eniros sajter går det också att se bilder på området, men där är alla anläggningar bortretuscherade och allt som syns är en väg som slutar mitt i skogen. Samma förhållande gäller för Stridsledningscentral Syd i Skåne. Den är även bortretuscherad på Googles bilder.

Ronny Tankred menar att skillnaderna beror på att vissa bildleverantörer inte tar sitt ansvar för att själva granska bilderna.

– Där har det visat sig flera gånger att det har gått snett, vi har sett i flera fall att det finns anläggningar som inte ska finnas.

På Google är presschefen Andreas Svenungsson självkritisk.

– Det är klart att får det inte vara där så ska vi ta bort det, säger han.

En av anledningarna till att anläggningar av denna typ inte ska synas på kartor och flygbilder är att det inte ska gå att räkna ut hur många som arbetar där och vad man sysslar med. Man ska heller inte kunna dra slutsatser om kapacitet och liknande.

Ronny Tankred på Lantmäteriet menar att det är fel på systemet när Försvarsmakten ger vissa privata firmor rätten att själva sekretessgranska bilder.

– Det är en översyn på gång men det går inte så fort, säger han.