Kommun betalar för Telefonakuten

Mönsterås kommun går in med ekonomiskt stöd till etableringen av en privat sjuvårdsrådgivning via telefon i Mönsterås. Kommunen betalar halva Telefonakutens lokalhyra under det första året, och 25 procent av hyran året därpå.
Kommunalrådet Roland Åkesson säger att han ser mycket positivt på att Telefonakuten har valt Mönsterås för sin etablering i regionen. Han menar också att de tio nya jobben i tjänstesektorn betyder mycket i en kommun där näringslivet annars främst är knutet till industrin.