Ekots direktrapport från riksmötets öppnande

Ansvar var ledordet när statsminister Fredrik Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen i samband med riksmötets öppnande. Ceremonin i kammaren inleddes med att kungen förklarade riksmötet öppnat. Ekots inrikesreporter Katarina Helmerson direktrapporterade.

Riksdagens ledamöter är samlade i kammaren och kungen talar. Han tar upp våldet i samhället och terrorattentaten i Norge i somras.

 - Det öppna demokratiska samhällets svar på sådana händelser är att hat och terror ska besvaras med mer öppenhet och mer demokrati, sade kungen.

Kungen tar upp det stora internationella scoutlägret som hölls i somras utanför Kristianstad och citerar avslutningsorden därifrån:

 - I am a messenger for peace, detta är framtidstro, sade kungen och förklarade sedan riksmötet öppnat.

Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder sitt tal med att tala om frihet och tar upp den arabiska våren och 20-års dagen av de baltiska staternas självständighet.

 - Stor är friheten, säger Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt övergår till att tala om finanskrisen som sprider sig och sprider oro.

 - När stater inte klarar av att sköta sin ekonomi är det medborgarna som får betala.

Statsministern betonar att den oro som många känner runt om i Europa behöver man inte känna i Sverige.

Fredrik Reinfeldt talar som många gånger tidigare om hur starkt Sverige står i jämförelse med andra länder och hur viktigt det är att klara utgiftstak och upprätthålla överskottsmålet.

 - Denna starka position ska vi slå vakt om. Det är tid för ansvar.

Fredrik Reinfeldt betonar att arbetslinjen ligger fast. Regeringen kommer att presentera ett arbetsmarknadspaket som bland annat innehåller yrkesvux och förstärker arbetsförmedlingen. Regeringen satsar också på infrastruktur.

 - I Sverige väntar inga stålbad.

Regeringen kommer också att presentera satsningar på utbildningssystemet.

 - Framtiden tillhör dem som vågar tro på sina drömmar. Alla barn har den gnistan inom sig, säger Fredrik Reinfeldt.

Statsministern räknar upp satsningar inom utbildningen, exempelvis matematiklyft i skolan.

Han betonar också vikten av sammanhållning, i hela landet och genom att skapa en inkluderande arbetsmarknad.

- Vi vill att Sverige ska möta framtiden som ett bra välfärdsland. Vägen dit går genom full sysselsättning.

Fredrik Reinfeldt utlovar satsningar på att öka tryggheten i den sociala barn- och ungdomsvården och att sjukförsäkringen ska reformeras. Han presenterar också en nyhet, att bostadsbidraget för unga och barnfamiljer ska höjas.

 - Syftet är att rätta till brister och säkerställa att den fungerar som avsatt.

Regeringen ska tillsätta en framtidskommission där de värderingar som ska känneteckna Sverige formuleras.

Statsminister Fredrik Reinfeldt övergår till att tala om utrikespolitik. Trycket på regimen i Syrien ska öka, Sverige kommer att delta i fortsatta freds- och stabilitetsoperationer i Libyen. Sverige ska också vara aktiva i EU:

 - Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet.

Fredrik Reinfeldt ser fram emot att Kroatiens EU-medlemskap och att ta nya steg för Västra Balkan och Turkiet.

När det gäller det svenska parlamentariska läget talar Fredrik Reinfeldt om alliansregeringen som en minoritetsregering och sträcker ut en hand till Miljöpartiet i första hand men även till Socialdemokraterna. Han avslutar sitt tal med att återigen tala om ansvar, ett ansvar som alla i Sverige måste ta för att landet ska kunna stå emot oron i omvärlden, enligt Fredrik Reinfeldt.

- Nu behövs alla goda krafter. Till stöd för ett Sverige med ordning och reda i sin ekonomi. Det är så vi rustar Sverige för framtiden.