Bostadsbidraget höjs för barnfamiljer och unga

I sin regeringsförklaring, vid riksmötets öppnande, lyfte statsminister Fredrik Reinfeldt fram en rad redan kända förslag liksom att bostadsbidraget ska höjas för barnfamiljer.

– Det är en tid för ansvar. Vi ska ta ansvar för Sverige, för dagens och morgondagens generationer. Därför prioriterar regeringen insatser för att stå emot oron. I Sverige väntar inga nedskärningar eller stålbad. Vi ska ta de steg vi kan för jobben, välfärden och tryggheten.

Tid för ansvar var Fredrik Reinfeldts omkväde i regeringsförklaringen. I tider av ekonomisk osäkerhet i omvärlden med finansoro och nedskärningar, så är ändå den svenska ekonomin i balans med överskott i budgeten och det ska inte ändras, enligt statsministern.

Han lyfte fram de förslag som regeringspartierna presenterat de senaste veckorna. Mer pengar till lärares fortbildning, fler platser i olika utbildningar, mer pengar till infrastruktur, skattelättnader för mindre företag och sänkt restaurangmoms.

Reinfeldt konstaterade också att mer måste göras för att stärka de mest utsattas läge.

– I tider av ekonomisk oro känner många människor också oro. De kalla vindar som nu viner riskerar att kännas mest för de människor som befinner sig i en redan utsatt ekonomisk situation. Därför prioriterar regeringen riktade insatser för att öka trygghetsmarginalerna i just deras vardag. Bostadsbidraget höjs för såväl unga som barnfamiljer.

Reinfeldt slog också fast att Sverige ska fortsätta att bidra till fred och stabilitet i Libyen och försöka sätta press på Syriens regering.

Socialdemorkraternas partiledare Håkan Juholt var inte nöjd med regeringsförklaringen.

– Jag är överraskad över att den var så fri från ödmjukhet och självkritik. Fredrik Reinfeldt har nu varit statsminister i fem år. Arbetslösheten är högre än när han tillträdde. Sjuka och arbetslösa har kastats ut i fattigdom. Detta enorma experiment med stora skattesänkningar var inte framgångsrikt. Det borde han ha förhållit sig till.

I regeringsförklaringen konstaterade Reinfeldt att han leder en minoritetsregering och att Miljöpartiet är den främst samtalspartnern för att bredda stödet.

– Utgångspunkten måste vara en vilja till givande och tagande. En förmåga att lyssna till varandra och lösa varandras problem och se varandras utgångspunkter. Finns det en lyhördhet till det så är vi beredda.

Men Miljöpartiets språkrör Åsa Romson ser inte särskilt positivt på möjligheterna till utökat samarbete utifrån regerings budgetförslag.

– På områden som infrastruktur, till exempel på skola och utbildning så är det väldigt små medel som kommer, inte alls den typen av satsningar som skulle behövas.

Är det kärvt i samarbetet?

– Det finns inget pågående samarbete mellan Miljöpartiet och Alliansregeringen, det är väldigt tydligt.