Krympt finansbransch tre år efter Lehman

2:36 min

I dag är det tre år sedan banken Lehman Brothers gick i konkurs i New York, och finansmarknaderna gick in i sin djupaste kris sedan 1930-talets depression. Världen över förlorade människor sina jobb och hem. Och för finansbranschen blev det ett riktigt stålbad.

Svallvågorna från USA slog även in över den svenska kusten men finansbranschen har återhämtat sig.

I en rapport från numera saligen insomnade Finansplats Stockholm från årsskiftet 2007/2008 heter det bland annat att den svenska finanssektorns bidrag till samhällsekonomin är betydande.

Elva av de trettio största bolagsskattebetalarna kommer från finansbranschen, samtidigt som finanssektorn bidrar med 5,4 procent av svensk BNP och sysselsätter över 140 000 personer bara i Sverige. Då räknades alla kringtjänster in i den siffran. I kärnan av branschen finns det 95 000 anställda i över 5 500 företag.

Därtill har många svenska finansiella företag betydande verksamhet utanför vårt lands gränser. I den lätt skrytsamma texten beskivs finanssektorn som blodomloppet i det moderna samhället.

Sedan kom kraschen i september 2008 och när Statistiska Centralbyrån sammanfattar det fjärde kvartalet 2008 i sin rapport Sveriges ekonomi heter det att banksektorn inklusive de så kallade finansiella serviceföretagen sysselsatte drygt 70 000 anställda i slutet av 2008. 25 000 färre alltså.

I USA tog staten över bolåneinstituten Freddie Mac och Fanny Mae och krisen i banksystemet stoppade nästan blodflödet. Krisen spreds snabbt till den reala ekonomin, till tillverkningsindustrin. Världens största bilföretag GM gick i konkurs etcetera.

Sverige var bättre rustat att möta finanskrisen och nedgången i världskonjunkturen. Bomarknaden kollapsade inte. Bankerna däremot hamnade i kris och endast tack vare raskt och rådigt ingripande av Riksbank och Riksgäld, med gigantiska räddningspaket och hundratals miljarder kronor i krediter, finns alla fyra affärsbankerna kvar i dag.

När bankerna och finanssektorn var som störst, strax före kraschen, hade de sammanlagt en balansomslutning som var tre gånger så stor som den svenska BNP:n, eller nästan 8 600 miljarder kronor. Det var kulmen på en fem år lång expansion, främst i utlandet, skriver SCB i en rapport från i december 2008.

Och hur gick det för de anställda då? Ja enligt siffror från mars 2010 arbetade ungefär 100 000 personer i de finansiella företagen, vilket motsvarar ungefär två procent av det totala antalet sysselsatta i landet. De finansiella företagen svarar för nästan 4,5 procent av landets samlade produktion, uttryckt som BNP.

En lite mindre kostym alltså jämfört med hösten 2008.