Oenighet i regeringen om miljöregler för fartyg

2:05 min

Infrastrukturministern och miljöministern har hamnat på kollissionskurs om en skärpning av miljöreglerna för fartyg.

Infrastruktirministern Catharina Elmsäter-Swärd, Moderaterna, lovar att regeringen ska försöka skjuta upp införandet av hårdare krav på begränsning av svavelutsläpp från fartyg, medan miljöminister Andreas Carlgren säger att kraven ska genomföras som planerat.

– Regeringens uppfattning är att vi under lång tid har arbetat för de här reglerna, och vi räknar naturligtvis med att genomföra det här, så som reglerna ser ut, säger miljöminister Andreas Carlgren, Centerpartiet.

Moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Swärd säger att regeringen inte kan acceptera EU:s svaveldirektiv som det ser ut i dagsläget.

Från 2015 ska fartyg i farvattnen runt Sverige minska sina utsläpp från 1,0 procent till 0,1 procent svavel. Detta enligt ett förslag från EU-kommissionen, men även enligt en bindande överenskommelse från FN:s sjöfartsorgan IMO som togs för tre år sedan.

Det svenska näringslivet och rederierna protesterar och anser att kostnaderna för transporter till sjöss kommer att bli mycket dyrare. Fartygen måste köpa renare bränsle eller sätta in rökgasrening, en sorts katalysator. Kostnaderna kommer att tas ut av kunderna, till exempel svenska pappersbruk eller stålföretag som använder fartygstransporter.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd säger nu att regeringen arbetar för att rederierna ska få längre tid på sig att uppfylla EU-kommissionens hårdare krav.

Men frågan förhandlas inte av Elmsäter-Swärd, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Jag är förvånad över det och jag vet hur regeringens uppfattning i frågan är, eftersom det är jag som ansvarar för frågan i regeringen.

– Jag har också lagt märke till att Moderaterna i många sammanhang numera vill framhålla sitt miljöengagemang. Jag värdesätter det mycket, men det gör mig mycket förvånad att de nu går i en sådan här riktning.

– Vi har självklart en regelbunden kontakt i regeringsarbetet. Jag vidhåller den uppfattning som regeringen har och ser fram emot ett fortsatt samarbete med dem kring de ståndpunkter som den svenska regeringen har kommit överens om, säger miljöminister Andreas Carlgren.