Sverige utmanas som Nordens största gruvnation

2:06 min

Sveriges ställning som ledande gruvnationen i Norden kan komma att hotas. Grannländerna Finland och Norge tar nu upp konkurrensen på allvar och satsar stora summor pengar på forskning kring gruvnäringen.

I Norge väntas regeringen innan årsskiftet ge klartecken till landets första statliga mineralforskningsprogram på 15 år, som kommer kosta motsvarande 1 miljard kronor.

– Det är mycket pengar men det är ett program som vi tror är nödvändigt nu.

Jack Ödegård är forskningsdirektör på forskningsstiftelsen SINTEF som utrett det nya norska mineralforskningsprogrammet som regeringen ska ta ställning till.

Syftet är att utveckla gruvnäringen som fått stå i skuggan av oljeindustrin, men som blivit allt mer intressant i takt med stigande metallpriser.

– Jajemän. Som vi har det på petroleum sidan i havet så tror vi att vi har samma potential på land.

Sverige är fortfarande den största nordiska råvaruleverantören av metaller och till exempel kommer 90 procent av Europas järnmalm från Norrbotten.

Men grannländerna vill ta upp konkurrensen.

Den finska regeringen gav i maj klartecken till ett femårigt statligt finansierat gruvforskningsprogram till en prislapp på över en halv miljard kronor.

– Meningen med programmet är att skapa nya industrier, nya företag och mer forskning i gruv- och mineralsektorn i Finland, säger Ritva Heikkinen på Tekes, finska motsvarigheten till Vinnova.

Samtidigt löper det pengamässigt betydligt mindre svenska gruvforskningsprogrammet med en årlig budget på 25 miljoner kronor ut i år.

Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet menar att Sverige riskerar halka efter om forskningsprogrammet inte förlängs.

– Då kommer dom springa ifrån oss forskningsmässigt. Kompetensen att hitta nya fyndigheter flyttar över dit. Kompetensen om hur man bäst bryter dem flyttar över dit så det kan få väldigt allvarliga konsekvenser.

Men är det inte rätt naturligt att du står och säger det som behöver nya anslag som forskare?

– Jo, det är absolut så jag pratar väldigt mycket i egen sak men det är bara kalla fakta där vi ser att det satsas väldigt mycket i Norge och det satsas mycket i Finland och vi är inne i en avslutningsfas i Sverige.