Oförändrat läge i u-båtsjakten

1:05 min

Inget nýtt har hänt i den omfattande u-båtsjakten i Göteborgs norra skärgård som nu pågått i några dagar

Tipset, som bedömts som mycket trovärdigt,  kom från en person som är van vid att röra sig i skärgården men mer vill inte Jimmy Adamsson på tredje sjöstridsflottiljen säga.

Hittills har han inget nytt att komma med.

--Vi har ingen information om framsteg men vi fortsätter leta förutsättningslöst, säger Jimmy Adamsson informationschefen på tredje sjöstridsflottiljen. Allt från främmande undervattenverksamhet till naturliga förklaringar till det som personen sett är ju möjligt.

Det pågår en övning med marina inslag i Västerhavet - tror du att den kan ha ett samband med att någon har sett något inne i Göteborg skärgård?

Visserligen pågår det en stor övning utanför danska vatten där flera länders örlogsfartyg deltar men observationerna har gjorts långt inne i skärgården så det kan jag inte ha någon uppfattning om.

Hur många är det som är ute och leta nu?

– Det är ett par hundra personer.

Har du någon tanke om när det kan komma ett resultat av ert letande?

– Det beror på vad som händer. Vi ufäster inga tidsgränser utan vi jobbar på tills vi hittar något eller tills det inte längre bedöms vara lönt, säger Jimmy Adamsson.

Patrik Paulsson
patrik.paulsson@sverigesradio.se

>