Drygt 900 miljoner extra till försvarets förband

2:06 min

Försvarets regementen och flottiljer får 227 miljoner extra 2012 och 700 miljoner 2013. Pengarna tas från anslagen för materiel och forskning och utveckling.

– Det är för att stödja genomförandet av det nya försvaret, och vi flyttar då pengar till Försvarsmaktens kärnverksamheter, vilket är förbandsverksamheten, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Nu används vapen, och utrustning mer och slits hårdare och behöver bytas snabbare, kan inte det skapa problem om man drar ner pengar på det kontot?

– Ja, det är inte materiel på det sättet, det handlar om att vi har en ny materielförsörjningsstrategi.

– Vi kommer nu att köpa mer färdigt materiel som fungerar tillsammans med andra länders materiel, och det skapar då resurser som vi kan flytta till Försvarsmaktens kärnverksamhet, det vill säga förbandsverksamheten, säger Sten Tolgfors.

Ledningen för Försvarsmakten har tidigare sagt att den måste få mer pengar till förbanden för att klara budgeten för det nya frivilliga försvaret och hade hoppats på just 700 miljoner kronor 2013. Och nu blir den en extra höjning 2012.

Senare behöver ännu mer pengar flyttas över till regementen och flottiljer för att försvaret ska klara sina kvalitetsmål. En utredning föreslog i våras att Försvarets materielverk skulle ta över Försvarsmaktens logistik och materieldel inklusive 3 000 anställda och sedan effektivisera verksamheten.

Försvarsmakten protesterade och nu låter regeringen de två myndigheterna själva diskutera hur exempelvis inköp, service och verkstäder kan effektiviseras och mer pengar sparas in och sedan föras över till förbanden.

– Vi har lyssnat in både FMV:s synpunkter och Försvarsmaktens synpunkter, och konstaterat att de har visat på en väg framåt för att själva hantera detta att få bort dubbleringar mellan myndigheter, säger Sten Tolgfors.

Utredningen föreslog också att utvecklingen av Försvarsmaktens omdiskuterade nya datasystem som täcker en rad användningsområden skulle frysas för att spara pengar, men det förslaget lägger inte regeringen i budgeten. Inte heller föreslås några större förändringar av Försvarshögskolan eller FOI.

Försvarets förband kommer också få mer pengar då de internationella insatserna i framtiden beräknas bli billigare. Orsaken är att redan anställda soldater ska göra internationella insatser i stället för soldater som bara skriver på kontrakt för ett halvår utomlands och måste läras upp just för det tillfället.