BROTT / STRAFF

Elektronisk övervakning ska ersätta inlåsning

Ungdomar som begått grova brott ska kunna få till exempel fotboja med GPS-övervakning i stället för att sitta inlåsta på ungdomshem under delar av sitt straff. Det är Statens institutionsstyrelse som precis startat ett pilotprojekt för att unga kriminella ska få lättare att anpassa sig till ett vanligt liv.

– Jag tror att det är bra, men det måste finnas mer än bara en fotboja, säger Daniel Dahlberg som jobbar på KRIS, Kriminellas revansch i samhället.

De som döms till sluten ungdomsvård har begått allvarliga brott. Men riskerna med att sitta inlåst på ett ungdomshem är dels att man triggar varandra att begå nya brott, dels att man inte kan hantera verkligheten när man kommer därifrån. Möjligheten till GPS-övervakning ska vara ett sätt att komma ifrån det.

Martin Johansson är ordförande i KRIS i Göteborg. Han tycker i grunden att det är bra att jobba mer med så kallad utslussning, men är rädd att ett sådant här initiativ inte kommer att vara tillräckligt.

– Allt är bättre än sluten ungdomsvård, visst, men det står ju inte så mycket om behandling och samtalskontakter, säger han.

Nicholas är 25 år och har suttit både i fängelse och på ungdomsinstitution. Han säger att det nog beror på vem man är och vilka problem man har, men att elektronisk övervakning säkert kan vara bra för en del. Han tror att det hade varit bra för honom själv.

– Jag hade kunnat gå i skolan eller göra annat på dagarna då.