Kritik mot elprissajter

1:32 min

De sajter där man kan gå in och jämföra elpriser och också teckna elavtal innehåller felaktigheter. Det anser elbolagens branschorgansiation Svensk Energi som nu begär att Konsumentverket ska granska elprissajterna.

– Det är tragiskt om det är så att kunderna inte får korrekt information, säger Rebecka Thuresson, jurist på Svensk Energi.

Svensk Energi och de elbolag som är medlemmar i organisationen har upptäckt att det på de här elprissajterna har funnits felaktiga prisuppgifter. Elbolag som inte har betalat för att få vara med på sajterna föreslås inte heller av sajten som ett alternativ för kunden.

– Det låter ju faktiskt lite som att det här andra företaget inte vill ha några kunder, säger Rebecka Thuresson.

– Det låter lite tveksamt.

Men Svensk Energi har inte gjort någon ordentlig egen granskning sajterna.

– Vi har sett ett antal fel på olika sidor men vi anser inte att det är vår roll att gör den bedömningen utan det är Konsumentverket som ska göra det.

Men i brevet till Konsumentverket ger Svensk Energi exempel på några elprissajter bland annat elskling.se. Faraz Azima, vd på elskling.se känner att hans sajt redan före en granskning pekas ut som klandervärd.

– Det är väl klart att vi känner det eftersom vi är omnämnda bland de här andra sajterna.

Men Svensk Energi säger att omnämnandet i brevet inte ska tolkas som kritik och Faraz Azima välkomnar också han en granskning av elprissajterna.

– Jag tycker att initiativet som helhet är positivt. Vi har kontinuerligt en dialog med konsumenternas elrådgivningsbyrå för att säkerställa att konsumenterna inte behandlas fel och är nöjda med elmarknaden eftersom vi är en del av den.

Konsumentverket säger till Ekot att man ska ta kontakt med Svensk Energi och först därefter besluta om det ska göras en granskning av elprissajterna.