42 miljoner för bredband

Regeringen har beslutat att stödja Gotland med 42 miljoner kronor för utbyggnad av bredband.
Meningen är att man ska bygga dels ett nät mellan de större orterna och även inom mindre områden. Den statliga bredbandsutredningen har beräknat att utbyggnaden på Gotland totalt skulle kosta 95 miljoner kronor. Av den summan ska kommunen själv betala knappt fem miljoner och resterande 50 miljoner ska finansieras av privata företag.