Kungsbacka

Kreosotstolpar förbjuds i hamn

1:53 min

EUs regler säger ja och Kemikalieinspektionen säger ja, men Mark- och miljödomstolen nej. Vallda Sandö hamnförening tvingas till en dyrare ombyggnad än beräknat.

Det handlar om kreosotimpregnerade förtöjningsstolpar Mark- och miljödomstolen säger nej till och det tvingar småbåtshamnen i Vallda Sandöatt använda en dyrare stolpe som man hävdar är mer skadliga för miljön.

– Ja, det blir kontraproduktivt det vi ska syssla med nu. Vi blir ålagda att göra något som vi miljömässigt inte vill, säger Lars Bergland, ordförande i föreningen Sandö Hamn.

Sandö hamn har i flera år velat bygga om sin hamn för att få den mer skyddad , och anpassad till dagens större båtar.

Hamnen använder sig av kreosotinpregnerade telegraf- och kraftledningsstolpar för akterförtörningarna. I våras fick man av Mark- och miljödomstolen ja till att bygga om hamnen, men inte med nya kreosotstolpar.

Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, men det blev nej. Sandö hamn har därför begärt att Högsta domstolen tar upp frågan, men samtidigt kan man inte vänta längre med ombyggnaden.

Den får inledningsvis göras med tryckimpregnerade stolpar, trots att de har kortare livslängd och blir betydligt dyrare.

– Det krassa läget är ju att vi hade kunnat spara två miljoner ungefär om vi hade fått tillstånd att använda detta.

Enligt EU:s bestämmelser har det varit tillåtet att använda gamla kreosotstolpar i marina miljöer, och för en månad sen meddelade Kemikalieinspektion att EU förlängt det tillståndet fem år. På Länsstyrelsen i Halland säger Sven-Birger Björkman till Radio Halland att man visserligen helst hade sluppit kreosotstolpar, men man är medvetna om EU:s regler och därför är Mark- och miljödomstolens beslut lite konstigt.

Vad tror då Lars Bergland om Kemikalieinspektionens uttalande inför högsta domstolens avgörande om ett prövningstillstånd.

– Det är ju kraftigare nu och EU-direktivet är mycket entydigt.

Vågar du hoppas på att det är ett argument som kan förändra utslaget?

– Det hoppas vi naturligtvis på. Men det innebär inte att vi kan vänta med utbyggnaden, säger Lars Bergland.