Regeringen överens med MP om asylpolitik

2:17 min

Från den första juli nästa år ska anhöriga från Somalia kunna få komma till Sverige och återförenas med sina släktingar även om det saknas dokument som visar släktskap. Det är regeringen och Miljöpartiet överens om.

Dessutom ska papperslösa barn erbjudas skolundervisning i Sverige.

– Jag är väldigt glad över att vi kan lösa den här frågan tillsammans med Miljöpartiet, säger migrationsminister Tobias Billström.

– Det har varit komplicerat och hur det ska gå till får vi komma tillbaka till. I budgeten tar vi bara ställning till slutdatum och hur vi ska finansiera det.

– Det är den viktigaste reformen på asylområdet sedan den tillfälliga amnestin, säger riksdagsledamoten Maria Ferm som har förhandlat för Miljöpartiet.

– Det är en stor seger att den här frågan kan lösas, för alla föräldrar och barn som tvingas leva åtskilda och för alla som värnar humanismens ideal i Sverige.

Miljöpartiet och regeringens fyra borgerliga partier ingick i våras en ramöverenskommelse om migrations- och asylpolitik fram till valet 2014. Nu är två frågor långt framme.

850 miljoner kronor satsas i budgeten för nästa år på att familjeåterförening ska vara möjligt för till exempel anhöriga från Somalia som många gånger inte har pappersdokumentation på släktskap med familjemedlemmar i Sverige.

DNA-test och även andra metoder ska kunna användas. Alla detaljer är inte klara och senast under våren ska ett förslag läggas i riksdagen och från första juli ska en ny lag börja gälla.

Den andra frågan är att papperslösa barn ska få gå i skolan. Där har inte parterna kommit lika långt. Det är utbildningsdepartementet och utbildningsminister Jan Björklund som förbereder säger migrationsminister Tobias Billström.

Det som Tobias Billström värdesätter högst är att Miljöpartiet stödjer regeringens politik när det gäller återvändande av flyktingar som fått nej till asyl. Krav ställs i budgeten på samarbete mellan polis, migrationsverk, tull och kriminalvård.

– Asylprocessen måste ha ett tydligt avslut, säger Tobias Billström.

– Vi är ett land som tar emot många asylansökningar och vill också vara det men vi måste också kunna hantera de som får avslag på sina ansökningar. Därför väljer vi att lyfta upp det här.

Miljöpartiet och regeringen har en rad ytterligare frågor inom migrations- och asylpolitiken att komma överens om. Till exempel sjukvård för papperslösa där det finns en utredning, som enligt Tobias Billström kompletteras med kostnadsberäkningar för att senare gå ut på remiss. Denna fråga dröjer alltså ytterligare.