Medicin i vatten gör virus resistent

Influensaläkemedlet Tamiflu kan vara ute i vattendrag i mycket små mängder. De är ändå tillräckligt stora för att gräsänder kan ge upphov till utveckling och spridning av influensavirus som är resistenta mot läkemedlet, visar bland annat Uppsalaforskares studier.

-Detta är mycket allvarligt eftersom nya influensavirus som sprids till människa först uppkommer hos fåglar, säger professorn i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset Björn Olsen i Upsala Nya Tidning.