Lärare saknar kunskap om IT

Bara tre av tio lärare på Gotland tycker att de har tillräckliga IT-kunskaper.
Det visar en undersökning som gjorts av KK-stiftelsen. Trots att man på Gotland satsat mycket på att utbilda lärarna anser de allra flesta att kuskaperna inte räcker till.