Ny lag ska förhindra splittring av äldre par

1:48 min

Regeringen har tagit fram ett förslag till lagändring som gör det möjligt för äldre makar att få fortsätta att leva tillsammans, även när en av dem blir i behov av äldrevård.

– Det är ovärdigt att ett äldre par, som kanske har levt femtio, sextio år tillsammans, där den ena blir sjuk och den andra fortsatt är frisk, säger Maria Larsson, äldreminister.

– Det är ovärdigt att bara den ena personen får flytta in på ett äldreboende.

För ungefär fem år sedan ändrades lagen så att äldre par där båda är i behov av äldreboende också ska ha rätt att få bo tillsammans.

Men det löste inte problemet för par där bara den ena har behov av äldreboende medan den andra är frisk och kan klara sig själv. Media uppmärksammade flera fall där äldre par tvingats separera just på grund av detta.

Flera kommuner har redan, frivilligt, infört en rätt för den andra parten att flytta in tillsammans med den som behöver vård, men nu vill alltså regeringen infria vallöftet att detta ska vara en rättighet i alla landets kommuner.

En skrivelse med förslag om att ändra lagen skickas i början av veckan ut på remiss från socialdepartementet.

Äldreminister Maria Larsson hoppas att lagändringen kan träda i kraft redan den 1 juli nästa år. Men några nya pengar skickar hon inte med lagändringen.

– I ett fall där den enskilde flyttar in och inte har ett vårdbehov  så behövs det inga särskilda insatser för det. Han ska naturligtvis betala för mat och för hyra på vanligt sätt. Så det är kostnadsfinansierat på det sättet, säger Maria Larsson

– Sedan har vi också under en längre tid haft pengar för att bygga om och bygga till och bygga nytt, när det gäller äldrebostäder. De kommuner som har infört en parboendegaranti sedan tidigare, de säger att det är ett ganska litet antal personer som det här berör, det handlar om kortare tider, och det handlar mest om att man ska ha en bra planering och en flexibilitet för att lösa de här problemen.