Konst | Reportage

Östeuropiska relationer i Kalmar

2:14 min

Vad är konstens roll i en demokratiprocess? Den frågan är utgångspunkten för Kalmar konstmuseums nya utställning "A Complicated Relation" med konstnärer från östra Europa. Utställningen har byggts upp i två etapper och i helgen var det vernissage för hela projektet.

En video av Rysslands mest kända radikala konstnärskollektiv Voina visas i en av salarna på Kalmar konstmuseum. Och det som projiceras på väggen är förhäxande. Sekvens på sekvens där olika unga kvinnor kastar sig över kvinnliga poliser i Moskvas tunnelbana och kysser dem. Det hela är filmat med dold kamera och både poliser och förbipasserande ser chockade ut.

Utställningen har också en annan sida som mer finstilt undersöker relationen mellan politik och konst. Bidragen från de forna östblocksländer som idag är EU-medlemmar är ofta lågmälda, ibland med en humoristisk ton. Deltagarna från forna Sovjetunionen är betydligt mer desperata. I en sal har vitryska Marina Naprusjkina klistrat upp sidorna ur sina tidningar om det senaste vitryska presidentvalet och dess följder. Med teckningar och pratbubblor berättar Naprusjkina om massarresteringar, tortyr hos säkerhetstänsten och den officiella propagandan kring det politiska förtrycket. Tidningarna har spritts underjordiskt i Vitryssland som en motvikt till de statliga mediernas rapportering. Marina Naprusjkina säger att hon inte bryr sig om det hon gjort räknas som en politisk eller en konstnärlig handling.

– Konst är något som byter form hela tiden, varje dag förändras den och det är därför den fortfarande existerar, säger Marina Naprusjkina, ursprungligen från Vitryssland men numera verksam i Tyskland.

En annan av de vitryska konstnärerna, Sergej Sjabochin, bygger sin installation på objekt som påminner honom om den rädsla som genomsyrar diktaturen. Men Sjabochin säger att alla samhällen kan väcka den där oron hos honom, inte minst det trygga Sverige.

– Se bara på Kalmar, säger han. Här kan man antagligen bara ha en bra barndom eller ålderdom men här finns inget liv.