Subutexprogram

9:43 min

Medicinsk behandling av missbrukare vinner allt större mark men det statliga subutexprogrammet där heroinmissbrukare får hjälp att sluta med heroin genom att istället ta läkemedlet Subutex har under flera år kritiserats. Bl a eftersom läkemedlet läcker ut på den illegala marknaden och missbrukas. I en studie från Malmö högskola får heroinmissbrukarvården i Skåne kritik för att man har olika regler på olika behandlingsenheter. Det var något som 32-åriga Zonny Lavén i Lund fick uppleva när han plötsligt stängdes av från subutexprogrammet efter två och ett halvt år. Reportage av Anna Landelius. 17-timmen