flyktingmottagande

Vill att fler tar emot flyktingbarn

För att få fler kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn vill nu Migrationsverket att mottagandet ska bli en faktor i kostnadsutjämningen.

Det finns för få kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn i landet. Därför föreslår nu Migrationsverket att mottagande av ensamkommande barn ska bli en faktor när pengar omfördelas mellan kommunerna i den så kallade kostnadsutjämningen. Det ska få fler kommuner att ta på sig ansvar för barnen.

I år beräknas 2 400 barn komma till Sverige utan sina föräldrar, och Migrationsverket räknar med att det behövs 550 nya kommunplatser för dem. Att väldigt många barn kommer till ett fåtal kommuner leder till att mottagandet och planeringen för barnens framtid blir sämre.