Förvaltningsrätten avgör

Parkering och servering överklagas

En gotlänning har överklagat två beslut som regionfullmäktige fattat. Det gäller dels riktlinjerna för serveringstillstånd och dels parkeringsavgifterna i Visby.

Den klagande gotlänningen anser att besluten inte borde ha tagits av regionfullmäktige, utan borde har avgjorts i regionstyrelsen respektive tekniska nämnden.

Det blir nu Förvaltningsrätten i Stockholm som får avgöra om frågorna beslutats i fel instans på ön.