Sjätte AP-fonden skriver ner värdet på sin portfölj

Sjätte AP-fonden skriver ner värdet på sin portfölj med 1,5 miljarder kronor. Det är fondens nya styrelse och vd som har sett över innehaven och valt att skriva ner värdet på flertalet onoterade bolag, berättar Ulf Lindqvist, kommunikationschef för Sjätte AP-fonden.

– Detta är en mycket svårbedömd portfölj, med ett 70-tal bolag där många är i en tidig fas, det finns bolag som jobbar med teknikutveckling, har det som affärsidé, flera av bolagen är kassaflödesnegativa, det vill säga de går inte för egen maskin.

– Det gör på det hela taget att det är en svår bedömning att se var de ligger nu, om ett halvår och om två år, säger Ulf Lindqvist.

Utöver de här anledningarna så är även det allt osäkrare konjunkturläget en anledning till att värdet på portföljen skrivs ner.

Det här inte första gången problem uppstår runt den Sjätte AP-fonden. Förra året gick portföljföretaget Xeratech i konkurs, och brottsanklagelser riktades mot Xeratchs grundare. Men den förundersökningen lades ned.

I dagsläget finns det inga planer på att sälja något innehav innan fonden kan få ut ett bra pris, enligt Ulf Lindqvist.

Nedvärderingen görs av fondens nya styrelse, men samtidigt riktas ingen skuld mot den gamla styrelsen.

– Det finns ingen information nu som tyder på att det har begåtts misstag. Det är bedömningar som görs från fall till fall och när bolag är i den här fasen så är de väldigt svårbedömda.

– Varje styrelse och ledning gör vid ett givet tillfälle sin bedömning över vad man tror att man står nu. Den kan ju även skilja sig från samma styrelse inom ett eller två år, säger Ulf Lindqvist.