Tyst om hur många jobb sänkt krogmoms skapar

3:13 min

När regeringen i dag presenterar sin budget, så är den sänkta restaurangmomsen den enskilt största satsningen för att minska arbetslösheten. Men ingen verkar längre vilja tala om hur många nya jobb som de 5,4 miljarderna förväntas ge.

Inte ens Sveriges Hotell och Restaurangföretag, som länge lobbat hårt för en denna momssänkning, vill säga något.

– Här har man ju faktiskt velat göra en arbetsmarknadsinsats, för unga människor och för många, många nya svenskar på arbetsmarknaden, som har oerhört svårt att ta sig in. Och att det här ska leda fram till en sifferexercis, säger Eva Östling Ollén, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretag.

Siffror och beräkningar av hur många jobb som en sänkning av restaurangmomsen skulle ge, det är annars något som Sveriges Hotell- och Restaurangföretag, SHR, har bombarderat politiska makthavare med under flera år.

Underlaget har bestått av rapporter som SHR beställt av Handelns utredningsinstitut. Och inför valet 2010 stod de nya restaurangjobben som spön i backen i de debattartiklar som Eva Östling Ollén fick införda i dagstidningar runt om i landet.

Hon beräknade hur många nya jobb sänkt restaurangmoms skulle ge inom varje tidnings spridningsområde. Totalt rörde det sig om mellan 7000 och 34 000 nya jobb, enligt Handelns utredningsinstitut. I detta breda spann fastnade Sveriges Hotell- och Restaurangföretag för siffran 15 000 nya jobb. Den justerades sedan ner till 10 000.

Och regeringen hängde med, nästan hela vägen. I slutet av förra året gick finansminister Anders Borg och näringsminister Maud Olofsson gemensamt ut och sa att de trodde att en sänkt restaurangmoms skulle ge 8 000 nya jobb på lite sikt.

I mars meddelande regeringens utredare att det nog snarare handlade om cirka 3 500 jobb och att vart och ett av dessa jobb skulle kosta statskassan 600 000 kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som den genomsnittliga lönekostnaden för en anställd i restaurangbranschen, enligt SHR:s egna siffror.

Som exempel på lyckade sänkningar av restaurangmomsen i andra länder för Sveriges Hotell- och Restaurangföretag gärna fram Frankrike. Där ökade antalet nya jobb i branschen med 3,2 procent mellan 2009 och 2010, efter sänkning av restaurangmomsen.

Men i Sverige var ökningen under samma period 4,3 procent, utan sänkt restaurangmoms. Så frågan till Eva Östling Ollén är om man kan vara säker på att orsaken till ökningen i Frankrike verkligen var den sänkta momsen.

– Alltså, man kan alltid... Det här är ju siffror och du jobbar ju själv oerhört mycket med siffror fram och tillbaks här nu. Och grejen är ju den, att du får ju alltid titta, det finns kringuppgifter som det här att vi hade räknat med att vi även skulle få en sänkning av alkoholskatten. Det är inte aktuellt.

– Du kan räkna på många olika sätt, men självklart påverkar det. Nu har vi ju en ganska besvärlig konjunktur. Det kommer säkert att påverka, säger Eva Östling Ollén.

Nej, i dag är det svårt att hitta någon som ens vågar gissa hur många nya jobb man får på landets krogar för 5,4 miljarder. Inte ens centerledaren Maud Olofsson som drivit restaurangmomssänkningen extra hårt, vågar sig på ett försök.

– Det nämns jättemånga siffror och jag tycker att det bådar ingenting till att säga olika siffror i den där delen. Jag tror att man ska lyssna på branschen själv, som säger att de ser en stor jobbtillväxt, och de ser möjligheter i en momssänkning, svarade Maud Olofsson på den frågan i förra veckan.