BUDGETPROPOSITIONEN

Ekot rapporterar direkt från Borgs pressträff

I dag höll finansminister Anders Borg pressträff med anledning av regeringens budgetproposition som presenterades i dag. Ekot rapporterade direkt.

09.48

Presskonferensen är avslutad och nu vidtar enskilda intervjuer.

09.47

Han får frågan om varför han inte höjer skatten på alkohol. Anders Borg förklarar det med att det inte är aktuellt med skattehöjningar i en period när andra skatter inte sänks.

09.45

I budgeten står det att kontrollen av arbetslösa ska kontrolleras bättre.

– Det handlar till exempel om att se till att de faktiskt söker arbete, säger Anders Borg.

09.42

– Prognoserna är väldigt osäkra. Meterologerna har fördelen att de gör femdygnsprognoser men våra måste hålla längre, säger Anders Borg som påminner om att han under politikerveckan i Almedalen i somras trodde på en helt annan utveckling än nu.

09.39

Anders Borg får frågan om vad det är som gör att han tror att nedgången blir så kortvarig. Han tar upp faktorer som att arbetslösheten sjunkit under flera år, att räntorna är låga, industrin tar fart så fort som efterfrågan ökar.

– Sverige har ett väldigt starkt näringsliv. Tar det fart så går återhämtningen fort, enligt Anders Borg.

09.37

– Det är ingen katastrof om vi får ett litet underskott framöver eftersom vi har balans i budgeten, säger Anders Borg.

09.34

Anders Borg betonar att det inte är aktuellt med skattesänkningar förrän det finns stora marginaler.

– Det skrivs så mycket konstiga saker i tidningarna om det, tycker Anders Borg.

09.32

Anders Borg svarar att den sänkta restaurangmomsen kan ge omkring 3500 jobb.

– Men kom ihåg att rut- och rotavdragen gav tre till fyra gånger fler jobb än förväntat. Samma människor som var skeptiska till de åtgärderna är skeptiska nu, säger Anders Borg.

09.29

På frågan om det finns en sannolkhet att Grekland lämnar euron svarar Anders Borg att det inte finns någon anledning att spekulera om. Men han betonar att Grekland inte har något annat val än att genomföra de åtgärder de är ålagda att göra.

09.28

Anders Borg ser flera skäl till att dagens kris inte kommer att bli lika omfattande som den var för några år sedan, när bland annat Lehman Brothers gick omkull. Det finns större förberedelse nu, enligt Anders Borg.

09.26

Anders Borgs genomgång är slut och nu vidtar frågor från journalister. Den första frågan handlar om de svenska bankerna och ett eventuellt behov av rekapitalisering.

09.23 

För att skuldkrisens bördor ska fördelas rättvist ökas bland annat bostadsbidraget för barnfamiljer och unga. Anders Borg betonar vikten av att samhället håller ihop i kristider.

09.21

Anders Borg talar om mer långsiktiga åtgärder för varaktigt högre sysselsättning och tillväxt. En av dem är halveringen av restaurangmomsen. Flera myndigheter kommer få i uppdrag att se vilka effekter restaurangmomsen faktiskt får.

09.20

Anders Borg talar om arbetsmarknadssatsningarna som klassiska, exempelvis praktikplatser.

09.18

Tyngdpunkten i budgeten ligger på infrasstruktur och arbetsmarknad.

– Det är viktigt att välja stimulanser som blir tillfälliga, säger Anders Borg.

09.15

Situationen idag är annorlunda än 2008, enligt Anders Borg. Då gick det att lägga ut stora stimulanser eftersom det fanns marginaler.

09.13 

– Vi har varit försiktiga, därför kan vi lita på det offentliga åtagandet även under krisår, säger Anders Borg som jämför med andra länder i Europa där stora nedskärningar väntar.

09.11

Nästa år förväntas syssselsättningen i Sverige att inte öka alls. På sikt tror Anders Borg att arbetslösheten sjunker.

09.10

Industrin går bra, men med den osäkerhet som finns kan man ändå vänta sig en inbromsning. Exporten påverkas.

09.08

Sverige påverkas av oron och det visar sig bland annat i att tillväxten dämpas kraftigt, arbetslösheten stiger och att det är lågt resursutnyttjande. Hushållens konsumtion förväntas gå ner beroende på att många väljer att öka sitt sparande.

09.07

Anders Borg talar om den press som de europeiska bankerna står inför. Enligt Anders Borg står de svenska bankerna starka.

09.06 

– Vi kan aldrig stå opåverkade, säger Anders Borg. Det land som står inför de svåraste utmaningarna är Grekland.

– Det behövs relativt omfattande åtgärder för att komma tillbaka.

09.05

Anders Borg betonar vikten av att ha en beredskap för att kunna möta sämre tider.

09.03 

– Vår uppgift är att bygga skyddsvallar runt Sverige. Det är utgångspunkten, säger Anders Borg.

09.01

Regeringen kallar sin budget Tid för ansvar. Finansminister Anders Borg kommer in till finansdepartementets bibliotek och hälsar alla välkomna.