Anders Borg: Tillväxten spås bli ännu svagare

1:58 min

Den ekonomiska tillväxten i Sverige riskerar att blir ännu svagare än vad regeringen tidigare trott.  Det säger finansminister Anders Borg i budgeten som regeringen lägger fram idag. För att motverka den ekonomiska krisens effekter föreslår regeringen satsningar på sammanlagt 15 miljarder nästa år.

Tid för ansvar är rubriken på finansminister Anders Borgs budget för nästa år.

För att motverka krisens effekter, förbättra de långsiktiga förutsättningarna för jobb och tillväxt samt förstärka välfärden föreslår regeringen satsningar på 15 miljarder nästa år och 17,3 miljarder 2013, enligt Anders Borg.

Finansdepartementet gör bedömningen att svenska ekonomin dämpas kraftigt under 2012 och BNP väntas växa med endast 1,3 procent. 

Vilket är betydligt mindre än prognosen i våras som var 3,8 procents tillväxt.

Finansministern skriver i finansplanen att den finansiella turbulensen och ökade osäkerheten beror på statsfinansiella problemen i främst USA och ett antal länder i euro-området. 

Den globala konjunkturutvecklingen kommer därmed att dämpas de närmaste åren.

Även den svenska BNP-tillväxten dämpas kraftigt under nästa år.

Främst beror detta på att den finansiella oron leder till en ökad osäkerhet bland hushållen, vilket med för att konsumtionen ökar långsammare.

Trots försvagningen gör finansminister Anders Borg bedömningen att det ändå finns marginaler i statens finanser för att förstärka jobbpolitiken om utvecklingen blir sämre.

Arbetslösheten väntas stiga något under 2012, till 7,8 procent för att kommande år sjunka, enligt Anders Borg.

Bland de satsningar som görs, märks redan kända saker som en satsning på infrastruktur där byggen av vägar och järnväg skapar sysselsättning, halverad moms på restauranger och satsning på att stärka lärarnas kompetens.

De satsningar som inte kunnat genomföras som till exempel ett femte jobbskatteavdrag, räknar finansminister Anders Borg med ska kunna blir verklighet före valet 2014.