budget 2012

Regeringen väljer fokus

När budgetpropositionen för 2012 presenteras idag, vet vi redan det allra mesta av innehållet. Regeringen har börjat jobba på ett annat sätt och presenterat delar ur budgeten till massmedierna i förväg. Camilla Sandström, statsvetare som bor i Dikanäs, tror att den här modellen kan vara till fördel för regeringen, men också för medborgarna.

- Det innebär ju dels att vi kan få lite mer information om vad som ingår i budgeten, kanske en lite bredare bild jämfört med vad vi vanligtvis får i media, och på det här sättet kan ju också regeringen välja litegrann själv vad de vill sätta fokus på.

Men även om Camilla Sandström är positiv till att medierna sätter så mycket ljus på budgeten, tycker hon inte att det är helt oproblematiskt att regeringen får så mycket utrymme att formulera vad den anser vara viktigt.

- Man kanske bara lyfter fram det som man uppfattar som positivt, och sen får man inte utrymme att diskutera varför man saknar till exempel vissa åtgärder. Men det är här som oppositionen kommer in och får en viktig roll.

Här i Västerbotten presenteras budgeten idag av finansmarknadsminister Peter Norrman, som kommer till Handelshögskolan i Umeå. Hör mer om det i senare nyhetssändningar.