Ekonomer skeptiska till regeringens prognos

1:42 min

Flera ekonomer är skeptiska till regeringens prognos, och menar att det är optimistiskt att tro på så hög tillväxt som nästan 4 procent redan år 2013.

Cecilia Hermansson är chefsekonom på Swedbank.

– Det kanske mest märkliga är att det ska vända uppåt 2013, med ganska ordentlig fart. Det trots att vi i Europa fortfarande har stora problem med skuldkris och konjunktur. Så jag ser inte riktigt 2013 som en prognos utan snarare en kalkyl, där man ska ha en tillväxt som är väldigt hög i flera år för att komma ner till den jämviktsarbetslöshet på 5 procent som regeringen räknar med.

Även Robert Bergqvist, chefsekonom på banken SEB, har svårt att få ihop regeringens prognos, och säger att den är märklig. Och han säger också att budgeten kanske är färgad av att det är en minoritetsregering som lägger fram den.

– Det är en budget som jag tycker speglar både att vi går in i sämre ekonomiska tider och delvis speglar det parlamentariska läget som vi har. Man försöker anpassa sig med det och kanske inte lägga fram några stora reformer som inte vinner stöd i riksdagen.

Robert Bergqvist kallar däremot budgeten för expansiv, alltså att regeringen satsar relativt sett mycket pengar på reformer, om den nu tror på sin egen prognos, medan Cecilia Hermansson på Swedbank menar att budgeten är försiktig, och att det kunde lagts mer pengar på infrastrukturprojekt och åtgärder för att minska arbetslösheten.

Lars Ernsäter, som är ekonom på LO, anser även han att budgeten är försiktig, och att mer pengar borde ha lagts på att minska arbetslösheten.

– För lite pengar, för lite satsningar nästa år. Det är alldeles uppenbart att det finns pengar. Om det finns pengar ska de förstås användas så tidigt som möjligt efter som det är nu och nästa år som vi har en avmattning av ekonomin.