Israel hotar Palestina med motåtgärder

1:37 min

Israel betraktar palestiniernas försök att få medlemskap i FN som ett brott mot tidigare ingångna avtal med Israel och förbehåller sig rätten att svara på det med motåtgärder mot palestinierna. Det sade den israeliske premiärministerns talesman Mark Regev nu på förmiddagen på en presskonferens som vår utsända var på.

Genom att gå till FN bryter palestinierna mot både andan och bokstaven i avtal de har ingått med Israel sade Mark Regev till den utländska journalistkår som hade kallats till presskonferens inför premiärminister Benjamin Netanyahus avresa mot New York och FN i kväll.

Och, sade premiärministerns talesman, Israel förbehåller sig rätten till motåtgärder.

Vilka motåtgärder det kan bli om palestinierna framhärdar i att på fredag ansöka hos säkerhetsrådet om medlemskap i FN ville Mark Regev inte gå in på, vi har en rad alternativ, vi beslutar beroende på utveckling, sade han.

Från högerflanken i den israeliska regeringen har det nämnts bland annat bestraffningsåtgärder som att Israel skulle hålla inne de tullavgifter och skatter de enligt Osloavtalet samlar in för den palestinska myndighetens räkning.

Men premiärminister Netanyahu är utsatt för starkt korstryck; krav på bestraffning av palestinierna från hans egen höger står mot internationellt tryck på honom att inte straffa dem. Och de israeliska säkerhetstjänsterna och militären sägs också avråda från straffåtgärder för sådana skulle kunna underminera den palestinska ledningen, och det vore inte till gagn för Israel självt heller.