100 år sedan Allan Pettersson föddes

11 min

Just nu uppmärksammas tonsättaren Allan Pettersson i P2. Hans musik är uppskattad även internationellt och den är en blandning av traditionella och modernistiska uttryckssätt.


Allan Pettersson föddes som yngsta barnet i en syskonskara av fyra. Fadern var smidesarbetare och modern hemsömmerska med starka musikaliska anlag. Pettersson växte upp och levde praktiskt taget hela livet på Södermalm i Stockholm. Han började på eget initiativ spela violin. Under sin studietid vid musikkonservatoriet i Stockholm övergick han till viola. Han var anställd i Stockholms Konsertförenings orkester 1939-1951.

Allan Petterssons sjutton symfonier, varav den första och den sista är ofullbordade, utgör huvuddelen av hans produktion. Den sjunde symfonin som uruppfördes 1968 blev hans genombrott och har etablerat sig som ett repertoarverk hos svenska orkestrar. Petterssons symfonier saknar – med tre undantag, nr 3, nr 8 och nr 12, indelning i satser.

De sista decennierna av sitt liv var Allan Pettersson i hög grad rörelsehindrad på grund av svår reumatism. Han tilldelades titeln professor av regeringen året innan han avled 1980.