Skellefteå

Asbest på arbetsplats

Företaget Ocab Sanering följer inte reglerna för hur det giftiga ämnet asbest ska hanteras. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en arbetsplatsinspektion i Skellefteå. När man tog bort gamla eternitplattor från ett tak föll bitar av plattorna, som innehåller asbest, ner på byggnadsställningarna. Eternitrester hamnade också på marken och gatan, och området var inte avspärrat eller markerat med skyltar. Dessutom hade byggarbetarna ingen möjlighet att tvätta sig. Arbetsmiljöverket kräver nu att företaget åtgärdar bristerna, så att byggarbetarna inte utsätts för risker.