Hårt tonläge under budgetdebatten

1:29 min

I eftermiddags debatterades regeringens budget som offentliggjordes i dag och finansminister Anders Borg målade upp en mörk bild av det ekonomiska läget. Tonläget var hårt mellan finansministern och socialdemokraternas Tommy Waidelich.

– Regeringen avsätter 26 miljoner kronor nästa år till höjda lärarlöner, det motsvara mellan 12 och 15 kronor per månad för alla sveriges lärare. En slät kopp kaffe på ett hyggligt billigt fik, jag hävdar att vi inte att har råd att satsa så lite på skolan.

Det här var nog ett av de hårdaste angreppen på regeringen från Miljöpartiets Per Bolund under den första delen av riksdagsdebatten. Partiet samarbetar sedan en tid tillbaka om migrationspolitiken med regeringen. Och Fredrik Reinfeldt betonade förra veckan att Miljöpartiet är det parti som regeringen i första hand vill föra diskussioner med framöver.

Stundtals blev stämningen nästan kärvänlig mellan Miljöpartiets Per Bolund och finansminister Anders Borg framme vid talarstolen.

– Jag tror att det är en bra för Sverige att vi samtalar, har samförstånd, samverkar, förhandlar och söker möjligheter att se det gemensamma.

Tonen var desto hårdare mellan Anders Borg och socialdemokraternas Tommy Waidelich. Waidelich kritiserar regeringen för att vara alldeles för optimistisk om framtiden.

– Den budget som du presenterar, den har ju ingenting annat än krogmomsen som stimulanser. Hur tror du att vi ska nå ner till en arbetslöshet på 5,5 procent 2015 med sänkt krogmoms?

– Vi ska uppmuntra företag att anställa och göra att man vågar behålla och nyanställa personal. I det perspektivet är restaurangmomsen ett naturligt förslag. Jag är övertygad om att det leder till fler jobb, svarade Anders Borg.