Palestina i FN

Sveriges ställningstagande oklart

1:51 min

I FN ökar spänningen inför att palestinierna på fredag kommer att begära att de upptas som medlemsstat i världsorganisationen. USA försöker förmå palestinierna att stoppa ansökan och kommer annars att lägga in sitt veto. Samtidigt har EU inte offentligt har redovisat någon klar uppfattning. Utrikesminister Carl Bildt är i New York och Sverige är liksom EU fortsatt avvaktande när det gäller den palestinska ansökan.