Halmstad

Bostadsbygge trots föroreningar

Trots omfattande föroreningar i marken tänker Halmstads kommun fortsätta planeringen för nya bostäder i Getinge där den för detta järnvägsstationen låg i samhället.

Vid den första byggetappen som är genomförd hittades föroreningar i marken som sanerades.

Kostnaden för den fortsatta saneringen ska kommun stå för tillfälligt. Sedan hoppas kommunen att staten genom Trafikverket ska betala vad det kostar att ta bort föroreningarna.