By på Västbanken attackerad av bosättare

6:05 min

Inför palestiniernas ansökan om medlemskap i FN på fredag har israeliska bosättare på Västbanken hotat att tåga mot de palestinska städerna och samtidigt också trappat upp sina attacker mot palestinska byar. Den senaste månaden har antalet attacker - där bosättare sätter moskéer och vetefält i brand och hugger ner palestinska oliv-och fruktträd - dubblerats. Arrangörerna bakom de planerade bosättarmarscherna på Västbanken säger att de är ute efter att visa att landet är deras, inte palestiniernas och i utsatta palestinska byar är oron stor för ännu fler attacker och ännu värre våld från bosättarnas sida. Reportage av Agneta Ramberg. 17-timmen