Driver arbetslinjen men får pensionspengar

1:17 min

Samtidigt som en majoritet av de 450 före detta kommun- och landstingspolitiker som första halvåret i år fick ut visstidspension hör till den rödgröna sidan, finns många allianspolitiker med på listan. Detta trots att allianspartierna vill ses som arbetslinjens främsta förespråkare.

En granskning som Sveriges Radios lokala kanaler gjort visar att de flesta av landets visstidspensioner för politiker som lämnat sina uppdrag går till politiker på den rödgröna sidan.

Samtidigt kommer 180 av de tidigare politikerna från alliansen, det block som de senaste åren drivit arbetslinjen för den som blivit arbetslös.

Moderaten Kristina Axén Olin, tidigare finansborgarråd i Stockholm. Hon har rätt till 46 000 kronor i månaden i politikerpension fram till det att hon, om 16 år går i ålderspension, under förutsättning att hon inte väljer att börja arbeta.

– Jag tycker fortfarande att det är rimligt med arbetslinjen. Det är inte så att finansborgarråd i Stockholm är ett vanligt arbete; jag är rätt stolt över att jag jobbade dygnet runt, säger hon.

Tycker du inte att det borde finnas några krav på er att söka andra jobb? Andra arbetslösa måste söka jobb för att få a-kassa?

– Det här är ingen a-kassa, jag ser snarare det här som ett avgångsvederlag, säger Kristina Axén Olin.

Hon är en av cirka 450 kommun och landstingspolitiker som det första halvåret i år delat på över 40 miljoner kronor i politikerpensioner.

Pensioner som kan betalas ut i 15 års tid, utan att det finns några krav på att söka ett nytt jobb.  

De flesta kommer från de rödgröna partierna, men det finns alltså cirka 180 före detta politiker från allianspartierna som tagit ut visstidspension under våren.

En av dem är Anders Sjölund, tidigare moderatpolitiker i Umeå. Vi hör honom på telefon från Spanien dit han emigrerat.

– Jag har inget som helst dåligt samvete över att jag uppburit pension under ett antal år; 10-15 år. Det har varit bra för mig, säger han.