Uppsala universitet

Fyra finalister i rektorsracet

1:19 min

Nu är det klart vilka fyra som är kandidater till att bli ny rektor på Uppsala universitet. Och möjligheten finns att universitetet för första gången väljer en kvinna som rektor, för hälften av kanditerna är kvinnor.

Det är dels nuvarande prorektorn i Uppsala, professorn i företagsekonomi Kerstin Sahlin, dels Eva Åkesson, professor i kemisk fysik från Lund.

– Det har inte funnits något krav på en grupp på fyra eller att fördelningen skulle se ut så, men vi är nöjda med att det är ett ganska balanserat förslag, säger Klas-Herman Lundgren, som sitter med i rekryteringsgruppen för Uppsala studentkår.

Av kandidaterna är en anställd på Uppsala universitet. Har Uppsala så dåliga akademiker?

– Nej, vi har egentligen inte fäst någon vikt vid om kandidaten är intern eller extren och nu har det blivit så att av de fyra är det en som är anställd just i dagsläget.

De två männen som konkurrerar med de två kvinnorna är Håkan Billig, professor i cellulärt åldrande och apoptos från Göteborg, och Uli Hacksell, professor i organisk kemi från San Diego i USA. En av kandidaterna är alltså från Lund, Eva Åkesson, och ett val av henne skulle kanake väcka lite uppseende.

– Jag vet inte om det varit någon professor vid något annat lärosäte som blivit rektor i Uppsala, säger Klas-Herman Lundgren.