Politikernas visstidspensioner

Startade företag - behöll pensionen

2:34 min

Politiker som avgått får stora summor av kommunen fram till de går i pension. Samtidigt kan de starta företag som går med vinst utan att deras ersättning från kommunen minskas. Före detta socialdemokraten Annika Billström tog ut en vinst från sitt företag förra året på flera hundra tusen kronor men fick ändå runt 50 000 kronor i månaden från Stockholms stad.

Från de stora fönstren på sjunde våningen på Hornsgatan har Annika Billström utsikt över en stor del av stan, bland annat toppen på sin gamla arbetsplats, stadshuset.

Hon är 55 år och är en av de före detta politiker som får visstidspension från staden. Hon har haft rätt till visstidspension sedan hon avgick för fem år sedan och kan få det i tio år till tills hon går i pension.

De senaste åren har hon fått runt 50 000 kronor i månaden före skatt av Stockholms stad. Samtidigt driver hon ett företag som hjälper verksamheter med bland annat chefsrekrytering.

Men hon tycker att det är viktigt att som före detta politiker få visstidspensionen från staden.

--Som politiker så har du ingen anställningstrygghet och den dagen du förlorar valet eller inte längre är borgarråd så går du ut i en ekonomisk otrygghet om inte den här visstidspensionen fanns. Jag tror inte att jag hade vågat starta mitt företag om inte jag hade den här tryggheten i botten, säger Annika Billström.

Om före detta politiker får ett nytt jobb så minskas deras visstidspension i relation till den nya lönen men i Billströms årsredovisning, som sträcker sig över ett och ett halvt år, framgår att hon plockade ut 90 000 kronor i lön. Men förutom lönen tog hon ut 355 000 kronor i vinst från företaget. Eftersom de pengarna inte är lön, utan räknas som kapital, så gör de inte heller att hennes visstidspension från staden minskar.

Men Annika Billström själv ser inget problem med att hon får en hög ersättning från staden varje månad samtidigt som hon har ett företag som hon kan plocka ut vinst ur.

– Det finns den möjligheten. Jag följer regelverket och det klart att det har ju naturligtvis med min privatekonomiska situation att göra, säger hon.

När vi undrar vad i hennes privatekonomiska situation som gör att hon behöver runt 50 000 i månaden från staden och 355 000 kronor som vinst från företaget under ett och ett halvt år, så vill hon inte svara:

– Jag tycker inte att jag behöver gå in på min privata situation mer nu, säger Billström.

Annika Billström är inte ensam om att leva på visstidspension och samtidigt starta företag. De flesta av de före detta politikerna i länet som får visstidspension är engagerad i något företag eller styrelse och flera har även startat sitt eget företag.