900 miljoner i jordbruksstöd ska betalas tillbaka

2:17 min

Sverige ska betala tillbaka nästan 900 miljoner kronor till EU för felaktigt utbetalda jordbruksstöd. Så mycket jordbruksstöd har Sverige aldrig tidigare behövt betala tillbaka till EU.

Staten kommer att stå för en större del men enskilda lantbrukare kommer att behöva betala omkring 300 miljoner kronor.

– Det har inte varit aktuellt med återbetalningskrav i den här storleksordningen tidigare, säger Lars-Erik Lundkvist, agronom på Lantbrukarnas riksförbund.

– Vi tycker att 300 miljoner kronor låter som väldigt mycket pengar.

Det var mellan åren 2005 och 2007 som de svenska lantbrukarna fick 870 miljoner kronor för mycket i stöd, framförallt för sina betesmarker, enligt EU-kommissionen.

Det främsta skälet är att EU har infört ett nytt stöd, gårdsstöd heter det och därmed ändrades också kriterierna för stödet. Förutom att det under en period rådde en ganska stor förvirring om de här kriterierna, så har Sverige dessutom gjort en annan tolkning av regelverket kring stödet än vad EU-kommissionen har gjort.

I praktiken har det inneburit att en del lantbrukare som tidigare fått stöd inte längre hade rätt till det.

Eftersom det till största delen har handlat om en träta mellan EU och Sverige kommer den svenska staten att stå för den största delen av återbetalningen. Resten, 300 miljoner kronor ska fördelas mellan cirka 10 000 lantbrukare som enligt Jordbruksverket inte borde ha varit berättigade till stöd alls.

Är det inte rätt att man betalar tillbaka stöd som man faktiskt inte har rätt till?

– Jo, men här finns en uppenbar gråzon, säger Lars-Erik Lundkvist.

– Jag tror att en del lantbrukare ser att marken tidigare kan ha varit godkänd och det spär på frågetecken om varför den inte var godkänd tidigare.

Det är inte rimligt enligt Lars- Erik Lundkvist att 10 000 av totalt 70 000 lantbrukare som söker stöd ska ha gjort det på helt felaktiga grunder.

Men Lars Olsson som är departementsråd på landsbygdsdepartementet håller inte med.

– VI har ett bra kartmaterial och vi har gått igenom alla ärenden så det går nog att uppskatta ganska bra.

En del lantbrukare har redan fått preliminära besked om vad de ska betala. LRF uppmanar sina medlemmar att överklaga besluten om återkrav.

– Vi kommer driva några fall vidare som pilotfall för att klarlägga om det är rimligt med återkrav i den här omfattaningen, säger Lars-Erik Lundkvist, agronom på LRF.