Bokmässan introducerar en ny generation tyskspråkiga författare

2:16 min

Idag inviger nobelpristagaren Hertha Müller bokmässan i Göteborg, den 26:e i ordningen. Temat i år är tyskspråkig litteratur - det vill säga litteratur från Tyskland, Schweiz och Österrike. Men hur ser intresset ut för tysk litteratur egentligen ut idag?

– Kunskapen och spridningen av tysk litteratur i Sverige är ganska dålig. Det kommer ut en del böcker men det är ganska få författare som har en slags närvaro i Sverige också hos de som inte läser dem.

Nobelpristagarna Gunther Grass, Elfreide Jelinek och Hertha Müller har var och en de senaste tio åren någon gång toppat försäljningslistorna. Annars är intresset för tyskspråkig litteratur i Sverige som Svante Weyler säger, just nu marginellt. Svenskarna läser hellre en medelmåttig svensk roman än en tysk bok, som är så bra att den exporterats.

– Det är oerhört mycket svårare att komma ut på den svenska marknaden som utländsk författare. Jag kan inte riktigt förstå hur man inte kan vara intresserad av översatt litteratur och jag kan verkligen inte förstå hur man inte kan vara intresserad av tysk litteratur, ett land där allt är så explosivt!

Men inför bokmässan har många av förlagen i vanlig ordning storsatsat med nyöversättningar och i Sverige tidigare outgivna böcker. Och framför allt ska vi få möta en yngre - annars ganska anonym -generation tyskspråkiga författare. Den här unga tyska litteraturen har ännu inte vunnit mark i Sverige, kanske för att den är så förgrenad.

– Det är svårare att tala om den tyska litteraturen idag, för den upplöses framför våra ögon. Då får man jobba lite, då får man leta upp författarna. Då kan man inte få hjälp av sådana där braskande rubriker som "efterkrigsgenerationen", eller "efter-murens-fall-generationen". Men det behöver inte betyda sämre, det kan tvärtom betyda bättre, säger Svante Weyler.

Förra årets bokmässetema "Afrika" kritiserades på många håll för att vara för inkluderande. Liknande invändningar har hörts i år - om det överhuvudtaget går att bunta ihop österrikisk, tysk och schweizisk litteratur, trots ländernas många ekonomiska, sociala och historiska olikheter. Egentligen inte, säger Svante Weyler - men det viktiga är att vi får upp ögonen för böcker vi annars aldrig skulle kommit i kontakt med.

– För till syvende och sist är det en författare och en bok vi måste börja älska. Ingen människa kan ju älska det faktum att man talar tyska i Schweiz till exempel, säger Svante Weyler.