Läkarutbildning till Kalmar

Högskolan i Kalmar kan komma att starta en läkarutbildning. Den skulle i så fall ske tillsammans med universitetet i polska staden Gdansk. Förslaget presenterades för högskolestyrelsen igår, och nu kommer man att begära att regeringen tillsätter en utredning som gör det möjligt för en högskola att samarbeta med ett utländskt universitet om en läkarutbildning.