Politiker kan få lön och pension - samtidigt

2:16 min

Flera före detta politiker på kommunal- och på landstingsnivå får full visstidspension och lyfter samtidigt aktieutdelning från egna bolag. Pensionen minskas enligt reglerna bara om man får lön.

Men Sveriges Radios granskning visar att det på flera håll i landet fortfarande råder gamla avtal, där sidoinkomster inte påverkar visstidspensionen.

Lars Isaksson, tidigare socialdemokratiskt landstingsråd och landstingsförbundets ordförande i Jönköping, har på så sätt under flera år kunnat kvittera ut dubbla ersättningar från landstinget.

– Jag kan inte se att man ska bestraffas för att man gör politiska uppdrag, säger Lars Isaksson.

Hur ser du på att få dubbel ersättning?

– Det är fortfarande ett pensionsbelopp som har utbetalats och sen tillkommer sidoinkomst. Jag tycker att det är okej att få båda, säger han.

Lars Isaksson var även verksam som ordförande i Sveriges kommuner och landsting och slutade 2007. Men han började sin politikerkarriär på 1970-talet, och med gamla regler har han under tiden för sin visstidspension på ungefär 60 000 i månaden även kunnat få extra landstingsarvoden för diverse styrelseuppdrag.

Detsamma gäller Lars-Erik Gustavsson, tidigare centerpartistiskt kommunalråd i Alvesta, som de senaste åren utöver runt 250 000 om året i visstidspension fått ungefär 15 000 extra i månaden i arvoden.

Är det inte konstigt att du kan få både ett kommunalt arvode och visstidspension?

– Jo det kan man ju tycka, men nu är det ju det regelverket som gäller, säger Lars-Erik Gustafsson i Alvesta.

Sveriges Radios granskning visar att det finns flera sätt att få inkomster utan att rubba visstidspensionen som alltså före detta politiker kan ha rätt till i femton år fram till ordinarie pension.

Stockholms förra finansborgarråd, socialdemokraten Annika Billström, till exempel har i sitt företag tagit ut en mindre lön men en vinst på flera hundra tusen, en vinst som inte påverkat visstidspensionen, enligt gällande regler.

Andra politiker har låtit företagsinkomster stanna i företaget, några har betalat ut arvoden till sina respektive.

SKL vars riktlinjer säger att inkomst av kapital eller inkomst av näringsverksamhet inte ska påverka visstidspensionen har meddelat att de kan tänka sig att ändra på de reglerna. Men ansvaret ligger på varje enskild kommun- eller landstingsordförande.

I Uddevalla har man sedan årsskiftet nya regler där politiker i stort sett har samma pensionsvillkor som kommunens tjänstemän.

Ingemar Samuelsson, som är socialdemokratiskt kommunalråd där sa igår att det handlar om legitimitet:

– Med legitimitet menar jag att det inte ska uppfattas som att man skor sig på ett system, att man som politiker har andra förmåner än andra i samhället, säger Ingemar Samuelsson.