RFSU: Vaccinationsförsening oacceptabel

2:02 min

RFSU reagerar starkt på att vaccineringen av unga flickor mot livmoderhalscancer försenas ytterligare. Förseningen står klart sedan förloraren i upphandlingen bestämt sig för att överklaga processen innebär enligt Sveriges kommuner och landsting minst ett halvårs ytterligare försening.

– Livmoderhalscancer är en allvarlig sjukdom som man nu kan vaccinera mot, då måste man ta det tillfället i akt, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Hon menar att förseningen är oacceptabel.

Både Socialstyrelsen, som för över två år sedan tog beslut om att flickor födda 1999 och framåt skulle erbjudas gratis vaccin, och socialminister Göran Hägglund säger till Ekot att de gjort vad de kunnat för att vaccineringarna skulle komma igång så fort som möjligt.

Alla övriga inblandade parter är också rörande överens om detta. Det gäller de konkurrerande läkemedelsbolagen, Sveriges kommuner och landsting och Stockholms läns landsting som skött upphandlingen.

Så varför fick då inte alla flickor i klass fem och sex denna spruta förra hösten som det var tänkt och därför riskerar att utveckla livmoderhalscancer senare i livet?

Svaret finns i Lagen om offentlig upphandling som reglerar hur detta ska göras.

Har upphandlingen inte gjorts på rätt sätt, vilket kammarrätten ansåg när fallet var uppe senast måste processen göras om och tiden går.

Stefan Attefall, civil och bostadsminister, är den som har ansvar för frågor som har med offentlig upphandling att göra.

Han beklagar att det dragit ut på tiden, men menar att detta är något vi måste leva med om vi vill ha ett rättssäkert samhälle.

– Vi ska inte tro att vi skapar ett bättre Sverige genom att ta bort Lagen om offentlig upphandling eller rätten att överklaga, då skapar vi rättsosäkerhet och risk för att skattebetalarna inte får maximal valuta för pengarna, säger han.

Den enda snabba lösningen som Sveriges kommuner och landsting ser är att landstingen går in och subventionerar vaccinen tillfälligt i väntan på att upphandlingen behandlas i rätten.

Men kostnaden skulle då bli cirka fem gånger högre än det pris som förhandlats fram i den avstannade upphandlingen. Diskussioner om detta har i dag inletts i Stockholms landsting.