Gener styr politiska åsikter

5:34 min

Statsvetaren Sven Oskarsson i Uppsala håller på med ett forskningsprojekt som visar att våra politiska attityder och beteenden till viss del styrs av vår arvsmassa. Samtal med Sven Oskarsson.