Kraftiga börsfall världen över i dag

1:29 min

Börserna världen över har rasat idag, aktiekurserna har sjunkit överlag med 4 till 5 procent. I New York har börshandeln just stängt och där gick Dow Jones aktieindex ner med 3,5 procent - och det är främst oron för just USA-ekonomin som utlöst raset i dag.

Den amerikanska centralbanken sa i går att det finns ”signifikanta nedåtrisker för USA-ekonomin”. Det är en klar skärpning jämfört med hur banken uttryckte sig förra månaden och investerare världen över drog slutsatsen att risken för en verklig djupdykning har ökat.

Till det kom också siffror som säger att till och med den kinesiska ekonomin verkar sakta in.

Kina har ju varit som ett lokomotiv för världshandeln och så finns naturligtvis eurokrisen där och hotar att explodera när som helst. Så aktiekurserna sjönk kraftigt världen över, såväl i Asien som i Europa, i Stockholm med 4,7 procent, i USA var nergången bara aningen mindre.

Den amerikanska centralbanken offentliggjorde i går ett nytt stimulanspaket, det fick räntorna att sjunka men investerarna tog alltså mest fasta på bankens varningar om att framtiden för USA-ekonomin är dyster.

I dagarna samlas världens finansministrar och riksbankschefer i Washington där Världsbanken och Internationella valutafonden har årsmöte, flera av deltagarländerna riktade i dag en maning till EU att ta krafttag för att komma till rätta med eurokrisen. De så kallade BRICS-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, som trots allt klarat sig bättre än övriga världen, antydde i dag att de skulle kunna gå in och stötta upp världsekonomin men utan att komma med några konkreta förslag.