Klintbom försvarar speedwayflytt

Kommunens ekonomi kommer inte att påverkas av den planerade flytten av speedwaybanan. Det försäkrar kommunalrådet Hans Klintbom.
Kommunen vill ha marken vid Galgberget för att bygga bostäder. Därför är man beredd att satsa pengar på att bygga en ny speedwaybana på annat håll plus att man ger ekonomisk kompensation till Bysarna. Vad det kommer att kosta att få i ordning marken för bostäderna vet inte Hans Klintbom idag, men det är kostnader som han räknar med att kunna ta ut från den som ska bygga där.