Utbyggnaden av E22:an

Motorvägen kan bli klar tidigare

Region Skåne vill nu jobba för att tidigarelägga utbyggnaden av E22 mellan Linderöd och Vä till motorväg. Regionala tillväxtnämnden har beslutat att föreslå regionfullmäktige att låna ut drygt 820 miljoner till staten.

Målet är att utbyggnaden ska starta 2013, vilket är tidigare än vad som nu är planerat.

Andra delar av E22:an håller just nu på att byggas ut.