Skåne

Miljardminus oroar oppositionen

1:34 min

Uppdaterad:
Större kostnader och mindre skatteintäkter än väntat har nu lett till att Region Skåne går nästan en miljard kronor back i sin budget inför nästa år. Men Pia Kinhult moderat ordförande i Region Skåne menar att det inte är felberäkningar som lett till underskottet. Det är lågkonjunkturen. Samt sa Pia Kinholt att underskottet inte kommer att innebära besparingar på vården eller lokaltrafiken.

– Vi baserar vår budget på en prognos för skatteinkomsterna för året efter och är det högkonjuktur växer skatterna växer men nu befinner vi oss i en lågkonjunktur och dessutom i en väldigt osäker ekonomisk situation. Då ser man krympande skatteintäkter, säger Pia Kinhult, ordförande i region Skåne.

Men socialdemokraten Rikard Larsson, vice ordförande i regionstyrelsen är pessimistisk.

– Vi har redan nu en sjukvård som på många håll är hårt pressad. Ett ytterligare minus i den här storleksordningen skulle innebära att man fortsätter göra ännu kraftigare besparingar, och det kan få mycket allvarliga följder för medborgarna, säger Rikard Larsson..

Högre kostnader och lägre skatteintäkter än väntat har lett till att Region Skåne går en miljard kronor back i sin budget inför nästa år. I våras såg det positivt ut, men på grund av ett förändrat ekonomiskt läge visar den senaste prognosen att budgetarbetet får mindre ramar.

Rikard Larsson säger att det kommer ge negativa konsekvenser.

– Det blir färre personal, sämre tillgänglighet, det blir en värre situation på akutmottagningar och de vårdplatser som man skulle behöva för att lägga in patienter kommer man inte kunna inrätta.

Budgeten inför 2012 ska fastställas av regionfullmäktige i november, men Socialdemokraterna tror att ekonomin kan räddas genom höjda skatter.

– De siffrorna som vi ser nu har ju inte minskat behovet av att vi tittar över skatten.

Men innan ett nytt förslag om skattehöjningar läggs fram vill Rikard Larsson först se om regeringen kommer ingripa.

– Det som jag hoppas på är att regeringen inser det här allvaret och skjuter till mer pengar till regionen, säger Rikard Larsson.

Men Pia Kinhult säger att lokaltrafiken och vården värderas högst och därför ska det inte röras när de 750 miljoner kronorna skall sparas in.

– Detta är mycket pengar för oss vanliga människor men det handlar om 1,5  till 2 procent av vår totala omslutning. Det betyder om att vi kan fortsätta värna om lokaltrafiken och vården utan att det skadas, säger Pia Kinhult.